ID Dịch Vụ Giá / 1000 Mức Thấp Nhất Mức Cao Nhất

Youtube Subscribers - Đăng Ký YouTube Youtube Subscribers - Đăng Ký YouTube

1 Đăng ký Youtube | Tốc Độ 500-2k/Ngày | Bán Chạy Nhất ( máy chủ 1 ) $15.00 100 120 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 500-2000/ngày
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Kênh yêu cầu ít nhất 1 video từ 4 phút trở lên
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
2 Đăng ký Youtube | Tốc Độ 300-2k/Ngày | Bán Chạy Nhất ( máy chủ 2 ) $15.00 100 120 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 300-2000k/ngày
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Kênh yêu cầu ít nhất 1 video từ 4 phút trở lên
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
3 Đăng ký Youtube | Tốc Độ 150 - 500/Ngày | Bán Chạy Nhất ( máy chủ 3 ) $12.00 100 50 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 150-500/ngày
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Kênh yêu cầu ít nhất 1 video từ 4 phút trở lên
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
218 Đăng ký Youtube | Tốc Độ 5k/Ngày | BONUS VIEW( máy chủ 4 ) $15.00 100 100 000
4 Đăng Ký Youtube | Tốc Độ 3K-10K/Ngày | Người Dùng Thật | Tối Đa 50.000 $21.00 100 100 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 3 - 10.000k/ngày
🛅 Bảo hành: 60 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới
🏋️ Người dùng thực

⚠️ Lưu ý:
✔️ Kênh yêu cầu ít nhất 1 video từ 4 phút trở lên
✔️ Không phát trực tiếp hoặc giới hạn độ tuổi, v.v ...
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
8 👑 VIP Đăng Ký YOUTUBE | Đăng Ký Điện Thoại | Người Dùng VIỆT NAM $31.00 500 180 000
☑️ Đặt Bằng Kênh YOUTUBE :

🕐 Thời gian bắt đầu : 6 - 9 Giờ
♻️ Tốc độ:400-800/ Ngày
🛅 Bảo hành: 30 Ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : VIỆT NAM người dùng đăng ký ĐIỆN THOẠI 📲

⚠️ Lưu ý:

✔️Kênh Phải có ít Nhất 1 Video 3 Phút Trở lên
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt Đăng Ký và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước.
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
9 👑 VIP Đăng Ký YOUTUBE | Tốc Độ 500-5000/Ngày + Tặng Thêm View $31.00 100 50 000
☑️ Các Bạn Có Thể Oder Theo Link Kênh Hoặc Link Video :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 500 - 5000k/Ngày
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Người đăng ký Châu Á
🏋️ Người dùng thực

⚠️ Lưu ý:
✔️ Kênh yêu cầu ít nhất 1 video từ 4 phút trở lên
✔️ Không phát trực tiếp hoặc giới hạn độ tuổi, v.v ...
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Không đặt 2 lệnh trên cùng một kênh nếu lệnh trước chưa hoàn thành
✔️Hệ thống sẽ tự động cập nhật lại lượt đăng ký cho bạn nếu có giảm

Comment  YOUTUBE - Bình Luận Video YOUTUBE Comment YOUTUBE - Bình Luận Video YOUTUBE

51 Bình Luận YOUTUBE | VIỆT NAM | Giá Rẽ $50.00 10 1 000
☑️ Đặt Hàng Link Video Cần Bình Luận :

👉 Bật cho phép mọi bình luận trong cài đặt video , nếu không bật đơn hàng sẽ không chạy sẽ không được hoàn tiền.
👉 Tài khoản và bình luận 100% VIỆT NAM
👉 Nếu bình luận của bạn là SPAM sẽ YOUTUBE sẽ không cho phép hiển thị
👉 Điền mỗi dòng 1 bình luận theo như ví dụ bên dưới 👇

✍️ Ví dụ :
video hay quá
chúc bạn sức khỏe
video bạn rất tuyệt
nội dung thật tốt
anh là quậy vlog hở
.................
👍 cứ mỗi dòng các bạn để 1 bình luận vào ô bên dưới


🕐 Thời gian bắt đầu : Sau 5 Phút
♻️ Tốc độ: 1000/Ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : VIỆT NAM

⚠️ Lưu ý:

✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt Bình Luận và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước.
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
207 Bình Luận YOUTUBE | VIỆT NAM | 10k/ Ngày $50.00 10 10 000
☑️ Đặt Hàng Link Video Cần Bình Luận :

👉 Bật cho phép mọi bình luận trong cài đặt video , nếu không bật đơn hàng sẽ không chạy sẽ không được hoàn tiền.
👉 Tài khoản và bình luận 100% VIỆT NAM
👉 Nếu bình luận của bạn là SPAM sẽ YOUTUBE sẽ không cho phép hiển thị
👉 Điền mỗi dòng 1 bình luận theo như ví dụ bên dưới 👇

✍️ Ví dụ :
video hay quá
chúc bạn sức khỏe
video bạn rất tuyệt
nội dung thật tốt
anh là quậy vlog hở
.................
👍 cứ mỗi dòng các bạn để 1 bình luận vào ô bên dưới


🕐 Thời gian bắt đầu : Sau 5 Phút
♻️ Tốc độ: 10k/Ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : VIỆT NAM

⚠️ Lưu ý:

✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt Bình Luận và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước.
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
219 Bình Luận YOUTUBE | USA | 10k/Ngày | VIP ⭐ $50.00 10 10 000

VIP Lượt Xem YOUTUBE - View YOUTUBE 👑 VIP Lượt Xem YOUTUBE - View YOUTUBE 👑

205 📶 Lượt Xem YOUTUBE | Rẻ Nhất 8KVIEW | Mới Cập Nhật Sài Okt 📍📍📍 $1.90 100 100 000
174 📶 Lượt Xem YOUTUBE | Rẻ Nhất 8KVIEW | Bán Chạy Nhất 📍📍📍 $1.90 100 50 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video:

📍 Lượt xem không bảo hành , thông thường sẽ tụt 5 - 10% số lượng bạn đặt
📍 Lượt xem dành cho các bạn chuyên kéo đề xuất video khi bắt đầu công khai, bạn có thể bơm thêm 1 ít like và 1 ít view này để video của bạn dễ tương tác đề xuất hơn ( để tốt hơn các bạn nên để video chế độ không công khai, sau khi view bắt đầu chạy dc 500 đến 1000 view bạn công khai video và bơm 1 ít like để đạt hiệu quả tốt )

🕐 Thời gian bắt đầu : 0 - 12 giờ
♻️ Tốc độ: 10k - 200k/ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn Thế Giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng view chạy có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
10 VIP 📶 Lượt Xem Việt Nam | Views 2-5 Phút | Tốc Độ 4-9K/Ngày | Bán Chạy Nhất ( 1 ) $2.50 1 000 100 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video:

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 4000 - 9000k/ngày
⏳ Xem : 2 - 5 Phút
📲 Thiết bị : Xem điện thoại
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : View chủ yếu ở Việt Nam và có cả nước ngoài

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng view chạy có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
198 VIP Lượt Xem Chất Lượng | Toàn Thế Giới | Bảo Hành 90 Ngày| Tốt Nhất Cho SEO Kênh 📊📊 $6.70 1 000 1 000 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video:

📊 Lượt xem dành cho các bạn chuyên kéo đề xuất video khi bắt đầu công khai, bạn có thể bơm thêm 1 ít like và 1 ít view này để video của bạn dễ tương tác đề xuất hơn

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 500 - 2000/ngày
🛅 Bảo hành: 90 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn Thế Giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng view chạy có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
199 VIP 🔍 Lượt Xem Kiếm Tiền YOUTUBE | Bảo Hành 90 Ngày| 1000/Ngày | Chất Lượng Cao ⭐⭐⭐⭐⭐ $9.00 500 500 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video:

📊Lượt xem chất lượng cao có thể kiếm tiền YOUTUBE , 100% lượt xem trang xem YouTube thực sự do con người thực hiện từ Tìm kiếm của Google
✴️ Video của bạn có thể nhận được sự tương tác của người xem: Lượt thích / Không thích / Nhận xét / Người đăng ký, v.v. - Tỷ lệ giữ chân ngẫu nhiên


🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 500 - 2000/ngày
🛅 Bảo hành: 90 ngày ( Trong trường hợp bị tụt. Hiện tại là Không tụt)
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn Thế Giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng view chạy có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
215 👑 VIP Lượt Xem YOUTUBE QUẢNG CÁO - NGƯỜI DÙNG THẬT ( TỐT CHO PHÁT TRIỂN KÊNH ) ⭐⭐⭐⭐⭐ $1.30 50 000 10 000 000
☑️ Chỉ Dùng Cho Video Dưới 5 Phút
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video:
☑️ Lưu ý Lượt Xem tốt nên sẽ không bị giảm hay trừ view khi bạn chạy ...

📊 Lượt XEM tốt nhất HIỆN TẠI để các bạn PHÁT TRIỂN kênh YOUTUBE của mình lâu dài

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ:3000 - 5000/ngày
🛅 Bảo hành: 30 ngày
📶 Đặt ít nhất 30.000 View
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn Thế Giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng view chạy có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
217 VIP 📶 Lượt Xem Việt Nam | VIEW PHONE | | Bán Chạy Nhất ( 2 ) $2.00 1 000 40 000

4000 Giờ Xem YOUTUBE 4000 Giờ Xem YOUTUBE

151 👑 VIP 4000 Giờ Xem YOUTUBE - Video 60 Phút - 500 Giờ/ Ngày $50.00 100 20 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video :
☑️ Video Trên 60 Phút Càng Rất Tốt Ví dụ ( 70 75 hoặc 120 Phút )

📊 Để chạy hiệu quả nên để video ở chế độ " CÔNG KHAI 1 2 TIẾNG " , sau đó hẵn đặt đơn hàng nhé.

✔️ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số lượt xem bắt đầu và kết thúc trên video để tính lượt xem. Trong quá trình chạy view, nếu video bị view tự nhiên lẫn với view của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm
✔️ Vì lượng đặt hàng 1 ngày rất nhiều, không thể hủy đơn nếu có trục trặc bạn nên đọc kỷ mô tả để chạy hợp lý ( đặt sai không chịu trách nhiệm )
✔️ 1000 Lượt Xem = 1000 Giờ Xem YOUTUBE
✔️ Số lượng đặt hàng = Giờ xem bạn nhận được
✔️ Video phải được mở cho tất cả các quốc gia | Đã bật nhúng Được chấp nhận
✔️ Không sử dụng các nguồn khác khi sử dụng gói này, nếu không, bạn có thể không nhận được toàn bộ thời gian xem ( ví dụ chạy nhiều bên dịch vụ khác chúng tôi )


🕐 Thời gian bắt đầu : 0 - 1 Giờ
♻️ Tốc độ: 1000 Giờ Xem / Ngày
🎲 Đặt Hàng : Ít Nhất 100 Lượt Xem
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn Thế Giới
🛅 Bảo Hành : HIỆN TẠI KHÔNG TỤT NHƯNG KHÔNG BẢO HÀNH

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng view chạy có thể thay đổi 1 xíu
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền

Youtube Likes 👍 Youtube Likes 👍

17 Lượt Thích YOUTUBE | 100.000/ Ngày $2.40 100 100 000
☑️ Vui Lòng Nhập Liên Kết Video :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5-10 Phút
♻️ Tốc độ: 100K/NGÀY
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới
🏋️ Người dùng thực

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng Like có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
152 Lượt Thích Youtube | Chạy Ngay Lập Tức $2.00 100 200 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video:

🕐 Thời gian bắt đầu : Ngay Lập Tức
♻️ Tốc độ: 100.000/ Ngày
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng Like có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
147 Lượt Thích Youtube | 400.000/Ngày | Chất Lượng $2.80 100 700 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video:

🕐 Thời gian bắt đầu : Ngay Lập Tức
♻️ Tốc độ: 400.000/ Ngày
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng Like có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng view chạy có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
18 YouTube Likes | Speed 400K/DAY $2.00 100 400 000
☑️ Vui Lòng Nhập Liên Kết Video :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 100K/NGÀY
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới
🏋️ Người dùng thực

Youtube Likes - ( Like Theo Quốc Gia ) 💪 Youtube Likes - ( Like Theo Quốc Gia ) 💪

20 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 - Real Likes VIETNAM - 20K/DAY $2.50 100 20 000
21 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 - Real Likes - USA 🇺🇸 |-Speed 20K/DAY $2.50 20 500 000
22 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 - Real Likes - INDIA Speed 20K/DAY $2.50 100 20 000
216 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 - Real Likes - USA 🇺🇸 |-Speed 50K/DAY $2.50 100 50 000

Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp

78 👁️ Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp 30 Phút $22.50 100 50 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 0 - 5 Phút
♻️ Thời Gian : Xem Phát Trực Tiếp 30 Phút
79 👁️ Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp 60 Phút $44.00 100 50 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 0 - 5 Phút
♻️ Thời Gian : Xem Phát Trực Tiếp 60 Phút
80 👁️ Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp 90 Phút $66.00 100 50 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 0 - 5 Phút
♻️ Thời Gian : Xem Phát Trực Tiếp 90 Phút
81 👁️ Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp 120 Phút $90.00 100 50 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 0 - 5 Phút
♻️ Thời Gian : Xem Phát Trực Tiếp 120 Phút
83 👁️ Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp 180 Phút $180.00 100 50 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 0 - 5 Phút
♻️ Thời Gian : Xem Phát Trực Tiếp 180 Phút
85 👁️ Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp 240 Phút $210.00 100 50 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 0 - 5 Phút
♻️ Thời Gian : Xem Phát Trực Tiếp 240 Phút
88 👁️ Youtube Live Stream Views - Lượt Xem Phát Trực Tiếp 24 Tiếng $1000.00 100 50 000
☑️ Đặt Bằng Link Kênh :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 0 - 5 Phút
♻️ Thời Gian : Xem Phát Trực Tiếp 24h Phút

DỊCH VỤ BẬT KIẾM TIỀN KÊNH YOUTUBE DỊCH VỤ BẬT KIẾM TIỀN KÊNH YOUTUBE

90 🔱 Kênh YOUTUBE Đã Bật Kiếm Tiền $169.00 1 1
✨ Gọi điện tư vấn hướng phát triển chủ đề bạn mong muốn
✨ Kênh sạch UY TÍN chưa qua REUP
✨ Bảo mật UY TÍN - TRÁCH NHIỆM chỉ bán cho 1 người
✨ Bảo Hành Black Kênh
✨ Đặc biệt hỗ trợ đổi mọng thông tin từ Thông tin kênh đến ADSENSE cho khách hàng

🐤 Khách vui lòng liên hê qua Zalo hoặc số 0388 640 651 để được tư vấn kỷ hơn trước khi mua kênh
91 🔱 BẬT KIẾM TIỀN CHO KÊNH YOUTUBE CỦA BẠN $42.00 1 1
✨ BẬT KIẾM TIỀN lại cho kênh YOUTUBE của bạn bị lỗi SỬ DỤNG LẠI NỘI DUNG
✨ Kênh đã gửi XÉT DUYỆT nhiều lần không đồng ý
✨ Cơ cấu lại kênh của bạn để chuyên nghiệp hơn phù hợp với chính sách YOUTUBE

🐤 Khách vui lòng liên hê qua Zalo hoặc số 0388 640 651 để được tư vấn kỷ hơn trước khi giao dịch
92 🔱 Fix Lỗi Trùng ADSENSE $13.00 1 1
✨ FIX tất cả lỗi về trùng ADSENSE
✨ Tạo ADENSE mới theo yêu cầu và fix lỗi bước 2 cho bạn
✨ UY TÍN làm xong mới nhận tiền

🐤 Khách vui lòng liên hê qua Zalo hoặc số 0388 640 651 để được tư vấn kỷ hơn
93 🔱XÂY DỰNG KÊNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU $88888888.00 1 1
✨ Xây dựng kênh mới từ đầu cho bất cứ ai muốn phát triển kênh YOUTUBE mà chưa biết gi về Tài Khoản - Bảo Mật - Adsense vv.....
✨ Định hướng phát triển kênh mới hoặc kênh của bạn đang làm mãi chưa phát triển
✨ Giải đáp những thắc mắc của khách hàng về kênh của mình, tư vấn để các bạn có cái nhìn tốt hơn về kênh của bạn hiện tại nếu như chủ đề của bạn hiện tại đang REUP hay bán CONTENT mà không thể Bật Kiếm Tiền được thì nên giải quyết vấn đề như thế nào ....để đỡ tốn thời gian của bạn tiếp tục phát triển vv....

🐤 Khách vui lòng liên hê qua Zalo hoặc số 0388 640 651 để được tư vấn trực tiếp qua điện thoại

Facebook Followers - Người Theo Dõi Facebook Facebook Followers - Người Theo Dõi Facebook

58 Theo Dõi Facebook Cá Nhân VIỆT NAM ( 1 ) $3.50 1 000 1 000 000
113 Theo Dõi Facebook Cá Nhân VIỆT NAM $4.00 1 000 200 000
🔗 Link Cá Nhân : https://www.facebook.com/xxxxx

🔝Chất lượng: Người Dùng Thật
⌛ Bắt đầu: Tức thì
⚡Tốc độ: Lên đến 50K/Ngày
♻️Bảo hành: 30 ngày
⬇️Tối thiểu: 1.000
⬆️Tối đa: 200.000


⚠️Lưu ý:
-Nạp tiền nếu tỷ lệ rơi từ 10% trở lên
-Không nạp tiền & không hoàn lại tiền & không hủy bỏ & không một phần nếu tên người dùng thay đổi
-Vui lòng không đặt hàng cho cùng một liên kết cùng một lúc. Bạn phải đợi đơn đặt hàng đầu tiên được hoàn thành sau đó bạn có thể đặt hàng lại.

Facebook Bình Luận Facebook Bình Luận

204 Facebook Bình Luận Việt Nam $15.00 10 50 000

Facebook Views - Lượt Xem Video Facebook Facebook Views - Lượt Xem Video Facebook

185 Lượt Xem Video Facebook $1.50 500 10 000 000
202 Lượt Xem Video Facebook Hoặc Reels Views $3.50 500 100 000

Facebook Post Likes - Like Bài Đăng Facebook Post Likes - Like Bài Đăng

154 Facebook Like Bài Viết Hoặc Ảnh ( Post or Photo Likes ) $2.00 50 10 000
156 Facebook Like Ảnh Giá Rẽ - Facebook Photo Likes $3.00 50 200
62 Facebook Post ( Like )👍 $1.20 50 20 000
63 Facebook Post ( Care React )🥰 $1.20 50 20 000
64 Facebook Post ( Love React )❤️ $1.20 50 20 000
65 Facebook Post ( Sad React )😢 $1.20 50 20 000
66 Facebook Post ( Angry React )😡 $1.20 50 20 000
67 Facebook Post ( WoW React )😲 $1.20 50 20 000

VIP Facebook Like - Gói Tự Động Like 30 Ngày VIP Facebook Like - Gói Tự Động Like 30 Ngày

89 👑 VIP Facebook Like - Hệ Thống Tự Động Like Khi Bạn Đăng Bài $50.00 50 10 000
- Đặt Hàng 1 Lần Tự Động Likes 30 Ngày
- 5 Bài Viết Mỗi Ngày
- Dùng cho trang cá nhân hoặc Page đều được
- Bài chỉnh sửa, ảnh bài, ảnh đại diện sẽ không lên like
- Nhập số lượng bạn cần Likes 50.........10.000
- Có thể tụt 1 số lượng nhỏ sau 1 thời gian

Facebook Group Member - Thêm Thành Viên Vào Nhóm Facebook Group Member - Thêm Thành Viên Vào Nhóm

166 Facebook Thêm Thành Viên Vào Nhóm - 3-4k/Ngày | Bảo Hành 60 Ngày $3.00 1 000 1 000 000
🔗 Vui lòng đặt link group : https://www.facebook.com/groups/tengroup

🔝Chất lượng
⌛ Bắt đầu: 0-3h
⚡Tốc độ: 1k-10K/Ngày
♻️Bảo hành: 30 Ngày

⚠️ Đảm bảo rằng Group của bạn được đặt thành "công khai" KHÔNG "riêng tư".
⚠️ một khi bạn đã gửi đơn đặt hàng, sẽ không có khả năng bị hủy
⚠️ Trước khi gửi đơn đặt hàng, vui lòng kiểm tra kỹ định dạng của liên kết và làm theo hướng dẫn
⚠️ Bạn phải có tối thiểu 5 bài đăng trên kênh / Chủ đề ma túy/thu nhập/lừa đảo/gian lận/súng bị cấm và Đơn hàng sẽ bị hủy.
167 Facebook Thêm Thành Viên Vào Nhóm - Chạy Ngay Lập Tức - 3k/Ngày $3.00 100 50 000
🔗 Vui lòng đặt link group : https://www.facebook.com/groups/tengroup

🔝Chất lượng
⌛ Bắt đầu: 5 Phút
⚡Tốc độ: 3k/Ngày
♻️Bảo hành: 30 Ngày

⚠️ Đảm bảo rằng Group của bạn được đặt thành "công khai" KHÔNG "riêng tư".
⚠️ một khi bạn đã gửi đơn đặt hàng, sẽ không có khả năng bị hủy
⚠️ Trước khi gửi đơn đặt hàng, vui lòng kiểm tra kỹ định dạng của liên kết và làm theo hướng dẫn
⚠️ Bạn phải có tối thiểu 5 bài đăng trên kênh / Chủ đề ma túy/thu nhập/lừa đảo/gian lận/súng bị cấm và Đơn hàng sẽ bị hủy.

Facebook PAGE Facebook PAGE

169 Tăng Like & Follow Cấp Tốc Cho PAGE PRO5 $4.00 100 1 000 000
🔗 Vui Lòng Đặt Link Trang Page : https://www.facebook.com/tenpage

🔝Chất lượng
⌛ Bắt đầu: 1h-3h
⚡Tốc độ: 2k/Ngày
♻️Bảo hành: 30 Ngày

⚠️ Đảm bảo rằng Page của bạn được đặt thành "công khai" KHÔNG "riêng tư".
⚠️ Không đặt nhiều đơn hàng cho cùng một link trước khi hoàn thành.
⚠️ Page đổi tên URL không chịu trách nhiệm
⚠️ một khi bạn đã gửi đơn đặt hàng, sẽ không có khả năng bị hủy
⚠️ Trước khi gửi đơn đặt hàng, vui lòng kiểm tra kỹ định dạng của liên kết và làm theo hướng dẫn
⚠️ Bạn phải có tối thiểu 5 bài đăng trên kênh / Chủ đề ma túy/thu nhập/lừa đảo/gian lận/súng bị cấm và Đơn hàng sẽ bị hủy.

TIKTOK Followers - Theo Dõi TIKTOK TIKTOK Followers - Theo Dõi TIKTOK

69 TIKTOK Followers | Tốc Độ 1-5k/Ngày | Không Bảo Hành $5.00 500 200 000
☑️ Đặt Bằng Link TIKTOK Của Bạn :
🌐 Ví dụ :https://www.tiktok.com/@quaylife

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 2000/ngày
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng follow và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền

TIKTOK Views - Lượt Xem TIKTOK TIKTOK Views - Lượt Xem TIKTOK

163 Lượt Xem Tiktok | Giá Cực Rẽ | Chạy Lập Tức $0.40 500 10 000 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video TIKTOK :

🕐 Thời gian bắt đầu : Ngay Lập Tức
♻️ Tốc độ: 1.000.000/ Ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt xem và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền

TIKTOK Like - Lượt Thích TIKTOK TIKTOK Like - Lượt Thích TIKTOK

161 Tiktok Like - Lượt Thích Tiktok ❣️ $0.90 100 200 000
☑️ Đặt Bằng Link Video TIKTOK:

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 5 Phút
♻️ Tốc độ: 2000/ giờ
🛅 Bảo hành: 30 ngày
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt Like và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
191 Tiktok Like - Lượt Thích Tiktok ❣️ P1 $9.00 100 100 000

TIKTOK Share  - Chia Sẻ  TIKTOK TIKTOK Share - Chia Sẻ TIKTOK

175 TIKTOK Share - Chia Sẻ Video TIKTOK $0.89 100 10 000

TIKTOK Live Stream - Lượt Xem Live TIKTOK 👁️‍🗨️ TIKTOK Live Stream - Lượt Xem Live TIKTOK 👁️‍🗨️

176 Lượt Xem Live Stream 60 Phút 👀👀 $35.00 100 30 000
☑️ Đặt Bằng Link Live :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 2 Phút
♻️ Tốc độ: 30.000/Ngày
🛅 Bảo hành: Không Bảo Hành
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt Xem và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước.
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
177 Lượt Xem Live Stream 90 Phút 👀👀 $50.00 100 30 000
☑️ Đặt Bằng Link Live :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 2 Phút
♻️ Tốc độ: 30.000/Ngày
🛅 Bảo hành: Không Bảo Hành
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt Xem và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước.
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
178 Lượt Xem Live Stream 120 Phút 👀👀 $55.00 100 30 000
☑️ Đặt Bằng Link Live :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 2 Phút
♻️ Tốc độ: 30.000/Ngày
🛅 Bảo hành: Không Bảo Hành
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt Xem và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước.
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
179 Lượt Xem Live Stream 240 Phút 👀👀 $90.00 100 30 000
☑️ Đặt Bằng Link Live :

🕐 Thời gian bắt đầu : Sau Oder 2 Phút
♻️ Tốc độ: 30.000/Ngày
🛅 Bảo hành: Không Bảo Hành
👩‍👩‍👦‍👦 Quốc gia : Toàn thế giới

⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượt Xem và thời gian bắt đầu có thể thay đổi, nếu có để khách hàng đợi lâu Quậy VLog xin chân thành xin lỗi trước.
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền

Instagram Like Instagram Like

158 Instagram Like | Người Dùng Thật | Chạy Lập Tức $1.00 10 30 000
159 Instagram Like | Chạy Siêu Nhanh $1.00 50 5 000
160 Instagram Like | Người Dùng Thật Châu Á $2.00 10 100 000

Dịch Vụ Telegram Dịch Vụ Telegram

164 Telegram - Tăng Thành Viên Nhóm - 20k/Ngày $2.00 100 60 000
🔗 Vui lòng đặt link group : https://t.me/tengroup

🔝Chất lượng
⌛ Bắt đầu: 0-4h
⚡Tốc độ: 10K/Ngày
♻️Bảo hành: 30 Ngày

⚠️ Đảm bảo rằng cài đặt Group của bạn được đặt thành "công khai" KHÔNG "riêng tư".
⚠️ một khi bạn đã gửi đơn đặt hàng, sẽ không có khả năng bị hủy
⚠️ Trước khi gửi đơn đặt hàng, vui lòng kiểm tra kỹ định dạng của liên kết và làm theo hướng dẫn
⚠️ Bạn phải có tối thiểu 5 bài đăng trên kênh / Chủ đề ma túy/thu nhập/lừa đảo/gian lận/súng bị cấm và Đơn hàng sẽ bị hủy.
165 Telegram - Tăng Thành Viên Nhóm - 25k/Ngày - Chạy Ngay Lập Tức $3.00 5 000 50 000
🔗 Vui lòng đặt link group : https://t.me/tengroup

🔝Chất lượng
⌛ Bắt đầu: Ngay Lập Tức
⚡Tốc độ: 25K/Ngày
♻️Bảo hành: 30 Ngày

⚠️ Đảm bảo rằng cài đặt tài khoản của bạn được đặt thành "công khai" KHÔNG "riêng tư".
⚠️ một khi bạn đã gửi đơn đặt hàng, sẽ không có khả năng bị hủy
⚠️ Trước khi gửi đơn đặt hàng, vui lòng kiểm tra kỹ định dạng của liên kết và làm theo hướng dẫn
⚠️ Bạn phải có tối thiểu 5 bài đăng trên kênh / Chủ đề ma túy/thu nhập/lừa đảo/gian lận/súng bị cấm và Đơn hàng sẽ bị hủy.

Dịch Vụ Twitter Dịch Vụ Twitter

170 Twitter Followers - Người Theo Dõi $3.00 500 300 000

VPS REUP - PHÁT TRỰC TIẾP - CÓ SẴN  PHẦN MỀM ( Tool ) VPS REUP - PHÁT TRỰC TIẾP - CÓ SẴN PHẦN MỀM ( Tool )

94 💻 Đặt hàng VPS Phát Trực Tiếp YOUTUBE Có Sẵn Phần Mềm $21.00 1 1
✨ Đặt hàng chỉ việc tải video về Phát Trực Tiếp có sẵn phần mềm trong VPS
✨ 1 VPS Phát Trực Tiếp Được 7 Video

🐤 Khách Chuyển Khoản vui lòng liên hê qua Zalo hoặc gọi trực tiếp vào số 0388 640 651
95 💻 Đặt hàng VPS REUP YOUTUBE Có Sẵn Phần Mềm $21.00 1 1
✨ Phần mềm Hỗ Trợ DOWNLOAD Trực Tiếp YOUTUBE - FACEBOOK - TIKTOK - vv...... REUP lại lên kênh YOUTUBE của bạn
✨ REUP đa luồng nhiều kênh 1 lúc

🐤 Khách Chuyển Khoản vui lòng liên hê qua Zalo hoặc gọi trực tiếp vào số 0388 640 651
96 💻 Đặt hàng VPS Phần Mềm Làm Tin Tức ( NEWS ) Có Sẵn Phần Mềm $21.00 1 1
✨ Phần mềm hỗ trợ làm NEWS giọng đọc nhân tạo chạy slide ảnh đa dạng ngôn ngữ

🐤 Khách Chuyển Khoản vui lòng liên hê qua Zalo hoặc gọi trực tiếp vào số 0388 640 651

🛑 Other

148 Lượt Thích Youtube | Chạy Từ Từ Lên Like Lai Rai $2.00 10 100 000
☑️ Vui Lòng Đặt Hàng Link Video:


⚠️ Lưu ý:
✔️ Khi dịch vụ quá tải lượng view chạy có thể thay đổi
✔️ Không thể ODER 2 đơn hàng trên cùng 1 link kênh, chưa hoàn thành
✔️ Đọc kỹ mô tả trước khi đặt hàng, đơn hàng đã đặt không được phép hủy và hoàn tiền
206 THANH TRI $30.00 100 100 000
220 ĐẠT NGUYỄN ⭐ [ TỐT CHO PHÁT TRIỂN KÊNH ] ⭐ $1.30 40 000 2 000 000
221 ĐẠT NGUYỄN ⭐ [ VIP CHẤT LƯỢNG SEO KÊNH 📊📊 ] ⭐ $6.70 10 000 3 000 000